Úloha 2.u4: Čtyřstěn (2 b)

Zadáno v čísle 20.2.

Řešeno v čísle 20.4.

Zadání