Úloha 4.u4: Křížení cest (4 b)

Zadáno v čísle 19.4.

Řešeno v čísle 19.6.

Zadání