Úloha 5.u3: Pálení listu (5 b)

Zadáno v čísle 20.5.

Řešeno v čísle 20.7.

Zadání