Úloha 5.u2: Hlasování (4 b)

Zadáno v čísle 20.5.

Řešeno v čísle 20.7.

Zadání