Úloha 1.u1: Ping-pongový turnaj (3 b)

Zadáno v čísle 20.1.

Řešeno v čísle 20.3.

Zadání