Úloha 5.u4: Trojúhelníkový štít (2 b)

Zadáno v čísle 19.5.

Řešeno v čísle 19.7-8.

Zadání