Úloha 5.u2: Provázek (5 b)

Zadáno v čísle 17.5.

Řešeno v čísle 17.7-8.

Zadání