Úloha 3.u3: Stlačování plynů (4 b)

Zadáno v čísle 18.3.

Řešeno v čísle 18.5.

Zadání