Úloha 4.u2: Netradiční kyvadlo (5 b)

Zadáno v čísle 17.4.

Řešeno v čísle 17.6.

Zadání