Úloha 5.u1: Zkřížené polarizátory (3 b)

Zadáno v čísle 18.5.

Řešeno v čísle 18.7-8.

Zadání