Úloha 2.u3: Z laboratoře (5 b)

Zadáno v čísle 18.2.

Řešeno v čísle 18.4.

Zadání