Úloha 2.u2: Strany trojúhelníka (3 b)

Zadáno v čísle 18.2.

Řešeno v čísle 18.4.

Zadání