Úloha 3.u4: Hustoměr (5 b)

Zadáno v čísle 19.3.

Řešeno v čísle 19.5.

Zadání