Úloha 3.u3: Dráty na stavbě (3 b)

Zadáno v čísle 19.3.

Řešeno v čísle 19.5.

Zadání