Úloha 3.u2: Úloha pro vzdělaný lid (3 b)

Zadáno v čísle 19.3.

Řešeno v čísle 19.5.

Zadání