Úloha 3.u1: Stěhování (2 b)

Zadáno v čísle 19.3.

Řešeno v čísle 19.5.

Zadání