Úloha 2.u5: Neuronová síť (4 b)

Zadáno v čísle 19.2.

Řešeno v čísle 19.4.

Zadání