Úloha 2.u4: Kruhová chodba (2 b)

Zadáno v čísle 19.2.

Řešeno v čísle 19.4.

Zadání