Úloha 6.u3: Čtyři druhy (4 b)

Zadáno v čísle 18.6.

Řešeno v čísle 18.7-8.

Zadání