Úloha 6.u1: Princezna s hvězdou na čele (4 b)

Zadáno v čísle 18.6.

Řešeno v čísle 18.7-8.

Zadání