Úloha 4.u2: Číselná (4 b)

Zadáno v čísle 18.4.

Řešeno v čísle 18.6.

Zadání