Úloha 1.u5: A jak to bylo dál? (2 b)

Zadáno v čísle 17.1.

Řešeno v čísle 17.3.

Zadání