Úloha 1.u2: Osvětlení (4 b)

Zadáno v čísle 17.1.

Řešeno v čísle 17.3.

Zadání