Úloha 6.u2: Interference (5 b)

Zadáno v čísle 17.6.

Řešeno v čísle 17.7-8.

Zadání