Úloha 3.u3: Dláždění (3 b)

Zadáno v čísle 16.3.

Řešeno v čísle 16.5.

Zadání