Úloha 1.u2: Dělení roviny (7 b)

Zadáno v čísle 16.1.

Řešeno v čísle 16.3.

Zadání