Úloha 1.u4: Kytička pro matfyzačku (2 b)

Zadáno v čísle 15.1.

Řešeno v čísle 15.3.

Zadání