Úloha 1.u3: Přičíst či vynásobit (4 b)

Zadáno v čísle 15.1.

Řešeno v čísle 15.3.

Zadání