Úloha 7.u2: Odpory (3 b)

Zadáno v čísle 13.7.

Řešeno v čísle 13.8.

Zadání