Úloha 4.u3: Zatoulaná součástka (4 b)

Zadáno v čísle 16.4.

Řešeno v čísle 16.6-7.

Zadání