Úloha 6.u2: Ohníček hor! (3 b)

Zadáno v čísle 15.6.

Řešeno v čísle 15.7-8.

Zadání