Úloha 4.u4: Skořápky (2 b)

Zadáno v čísle 15.4.

Řešeno v čísle 15.6.

Zadání