Úloha 4.u2: Není válec jako válec (3 b)

Zadáno v čísle 15.4.

Řešeno v čísle 15.6.

Zadání