Úloha 3.u3: Zatracené jedničky (5 b)

Zadáno v čísle 15.3.

Řešeno v čísle 15.5.

Zadání