Úloha 2.u3: Neutralizácia chemikálie (5 b)

Zadáno v čísle 15.2.

Řešeno v čísle 15.4.

Zadání