Úloha 6.u4: Vězni a výhled z okna (3 b)

Zadáno v čísle 14.6.

Řešeno v čísle 14.7-8.

Zadání