Úloha 6.u2: Vedení stýčka Skrblíka (5 b)

Zadáno v čísle 13.6.

Řešeno v čísle 13.8.

Zadání