Úloha 5.u4: Gotické okno (3 b)

Zadáno v čísle 13.5.

Řešeno v čísle 13.7.

Zadání