Úloha 4.u3: Řez trojuhelníka (4 b)

Zadáno v čísle 13.4.

Řešeno v čísle 13.6.

Zadání