Úloha 1.u5: Na divokém západě (5 b)

Zadáno v čísle 13.1.

Řešeno v čísle 13.3.

Zadání