Úloha 5.u5: METAPOST (3 b)

Zadáno v čísle 16.5.

Řešeno v čísle 16.6-7.

Zadání