Úloha 2.u1: Postovní holub (3 b)

Zadáno v čísle 15.2.

Řešeno v čísle 15.4.

Zadání