Úloha 5.u2: Martin s kulometem (4 b)

Zadáno v čísle 14.5.

Řešeno v čísle 14.7-8.

Zadání