Úloha 1.u4: Přesuny v mřížce (4 b)

Zadáno v čísle 13.1.

Řešeno v čísle 13.3.

Zadání