Úloha 2.u5: Měření tíhového zrychlení (2 b)

Zadáno v čísle 16.2.

Řešeno v čísle 16.4.

Zadání