Úloha 1.u1: Rovnováha (2 b)

Zadáno v čísle 13.1.

Řešeno v čísle 13.3.

Zadání