Úloha 6.u2: Základní otázka o podstatě všeho (5 b)

Zadáno v čísle 12.6.

Řešeno v čísle 12.7-8.

Zadání