Úloha 4.u1: Trojúhelník (5 b)

Zadáno v čísle 12.4.

Řešeno v čísle 12.6.

Zadání