Úloha 2.u2: Rohož (4 b)

Zadáno v čísle 12.2.

Řešeno v čísle 12.4.

Zadání