Úloha 1.u2: Diofantická rovnice (4 b)

Zadáno v čísle 12.1.

Řešeno v čísle 12.3.

Zadání